1. Podsumowanie sektorowe sesji i ostatnich dni


2. Czym najmocniej handluje się na rynku głównym GPW